Försäljningsvillkor

1. Allmänt

Denna webbplats är bara avsedd för konsumenter som vill beställa Philips-produkter ("Produkter") online för leverans i Sverige. Philips accepterar inte beställningar för leverans utanför Sverige. Nedan anges de villkor som gäller för försäljning av produkterna på denna webbplats. Genom att markera rutan "Jag har läst och accepterar" på beställningsformuläret och skickat in beställningen, accepterar du dessa villkor. Philips förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Sådana ändringar har däremot ingen inverkan på beställningar som gjorts innan sådana ändrade villkor anslagits på webbplatsen.

2. Göra din beställning

2.1. För att göra en beställning måste du vara minst 18 år, kunna nås på ett telefonnummer och ha en giltig e-postadress.

2.2. Du kan göra en beställning genom att:

2.2.1. fylla i beställningsformuläret på webbplatsen efter att ha loggat in eller skapat ditt personliga konto och klickat på rätt sändningsknapp, eller

2.2.2. ringa Philips 08-120 45 900 mellan 8:30 och 16:30 måndag till fredag. Philips accepterar inga beställningar som gjorts på andra sätt än de som anges ovan.

2.3. När du gör din beställning utfärdar Philips ett webbordernummer via webbplatsen, om du inte gjort beställningen via telefon, då Philips utfärdar ditt webbordernummer när du ringer oss. Lägg märke till att ett sådant webbordernummer bara används i referenssyfte och inte utgör något ordererkännande.

2.4. Genom att göra en beställning anger du att du vill köpa de produkter du valt enligt dessa villkor. Philips kan välja att avvisa din beställning helt eller minska antalet produkter vi levererar. Däremot är beställningar från dig bindande och kan inte ångras i efterhand.

2.5. Om Philips accepterar dina beställningar får du ett meddelande om det i form av en orderbekräftelse. Philips skickar orderbekräftelsen via e-post. Den gäller från det datum som den skickas till dig. Om Philips inte kan acceptera din beställning, försöker Philips kontakta dig via e-post, telefon eller brev.

2.6. Lägg märke till att färger, utseende och produkter som visas på skärmen kan skilja sig från de faktiska produkter som erbjuds på webbplatsen.

3. Leverans av dina produkter

Philips levererar de produkter som anges på din orderbekräftelse.

4. Priser

4.1. Alla priser är i svenska kronor. Gällande priser är de som anges på webbplatsen när du skickar in beställningen. De priser som anges på denna webbplats är inklusive moms men exklusive återvinningsavgifter, frakt- och hanteringskostnader och tull, som är på din bekostnad. Dessa kostnader beräknas separat om de ska tillämpas och anges på beställningsformuläret och läggs till beställningens totalpris. Det totala priset som anges på beställningsformuläret ska vara det totala belopp som du ska betala för produkterna, inklusive alla skatter, återvinningsavgifter, tull, hanterings- och fraktkostnader.

4.2. Inga köp inom gemenskapen kan göras.

4.3. Leveranskostnader, där sådana tillämpas, betalas av dig som angivet på fakturan.

5. Betalning för dina produkter

5.1. Du kan betala för dina produkter med de betalningsmetoder som visas i stycket om betalning på webbplatsen.

5.2. Du måste betala i den valuta som anges på fakturan.

5.3. Om möjlighet att betala med kreditkort ges, och om du betalar med kreditkort måste du ange kreditkortsinformationen när du gör beställningen. Ditt kreditkort debiteras när vi utfärdar fakturan eller när produkterna levereras. Philips börjar inte tillverka dina produkter och Philips levererar heller inte produkterna till dig eller utför tjänsterna förrän din kreditkortsutgivare har godkänt betalningen för beställda produkter och/eller tjänster. Om Philips inte får sådant godkännande meddelas du om detta. Philips förbehåller sig rätten att bekräfta identiteten hos kreditkortsinnehavaren genom att begära lämplig dokumentation.

6. Leverans av dina produkter

6.1. Beställningar som görs på den här webbplatsen kan endast levereras i Sverige.

6.2. Philips levererar produkterna till den leveransadress som du har angett på beställningsformuläret och enligt det leveransalternativ du har valt. I den händelse du beställer olika produkter till olika adresser, måste du skicka in ett separat beställningsformulär för varje leveransadress. Alla leverans- eller fraktdatum som anges av Philips är beräknade och Philips ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster, skador, kostnader eller utgifter vid underlåtenhet att leverera enligt angivna leveransdatum. I händelse att någon av de beställda produkterna är slut på lager kan detta innebära att hela beställningen fördröjs. I så fall meddelas en uppskattning av förseningen via e-post eller brev men leveransen sker i vilket fall som helst inom trettio (30) dagar efter det datum som anges på orderbekräftelsen av Philips.

6.3. Äganderätten och risken för produktförlust övergår till dig vid leverans av produkterna. 6.4. Vid leverans av produkterna till speditören skickar Philips en bekräftelse till den e-postadress du angav på beställningsformuläret eller via brev.

7. Byte, returer och återbetalningar

7.1. Du kan returnera produkten till Philips eller annullera rätten till tjänsterna och erhålla en återbetalning för den returnerade produkten (förutom presentförpackningskostnader och andra liknande avgifter) eller rätt till tjänster förutsatt att du kontaktar Philips inom tjugoen (21) kalenderdagar efter leveransdatum för produkten. Lägg märke till att du inte får returnera en produkt och begära en återbetalning om den berörda produkten är: a) programvara som Philips levererat förseglad och oanvänd och du har brutit förpackningen eller som du hämtat från webbplatsen, eller b) en anpassad produkt som tillverkats enligt dina specifikationer. Du får eventuellt inte någon återbetalning för en tjänst som du har börjat använda.

7.1.1. Om en produkt levererats av misstag, är ofullständig eller trasig och du anser att du är berättigad till ett byte eller reparation enligt stycke 8 nedan, ringer du Philips på 08-120 45 900 mellan 8:30 och 16:30 måndag till fredag. I den händelse att du är berättigad till ett byte eller reparation enligt stycke 8 nedan, tillämpas inte fraktkostnaderna som anges i stycke 7.1.

7.1.2. Om du har fått de beställda produkterna och helt enkelt ändrat dig angående att köpa dem, kan du returnera produkterna eller rätten till tjänsterna till Philips och be om återbetalning, minus fraktkostnaderna och förutsatt att: Du meddelar Philips om ditt beslut att annullera avtalet inom tjugoen (21) kalenderdagar från produktens leveransdatum eller det datum du köpte tjänsterna, och att Produkterna returneras i originalskick och att säkerhetssigillen på produkterna är intakta, och att Produkterna returneras enligt stycke 7.2 nedan.

Lägg märke till att du är skyldig att tillse att produkterna förvaras på ett säkert sätt så länge du har tillgång till dem.

7.2. Steg att följa för att begära en återbetalning:

(i) Ring Philips på 08-120 45 900 mellan 8:30 och 16:30 måndag till fredag för att ordna med returen

(ii) Innan du returnerar produkter måste du kontrollera att du har: Packat ned alla tillbehör, garantiinformation och annat material som medföljde om du inte meddelats annat; Använt allt originalförpackningsmaterial; Tydligt angett returadressen; Förseglat förpackningen ordentligt.

(iv) Genom att följa dessa steg bidrar du till att produkterna ankommer till rätt destination och i gott skick utan dröjsmål. Lägg märke till att underlåtenhet att följa denna procedur kan leda till att de returnerade produkterna avvisas vid mottagning och att du förlorar din rätt till återbetalning.

(v) Lägg märke till att Philips förbehåller sig rätten att avvisa alla produkter som inte returneras enligt ovanstående villkor och i synnerhet enligt stycke 7.1.2 och 7.3.

8. Garanti

8.1. Philips produktgaranti Philips garanterar produkterna enligt informationen på det garantikort som medföljer produkten och/eller informationen på webbplatsen. Specifik garanti kan gälla för vissa produkter (t.ex. anpassade produkter) enligt information på webbplatsen. För programvara ska ingen annan garanti gälla än den som uttryckligen anges i tillämpligt licensavtal. Om den produkt som tillhandahålls av Philips inte uppfyller tillämplig garanti, ska Philips utan kostnad, om inte annat anges i tillämplig garanti, reparera eller byta produkten eller återbetala inköpsbeloppet vid returnering av produkten. Förutom som uttryckligen angivet i dessa villkor, friskriver sig Philips så långt det är möjligt enligt lagen från alla uttryckta och underförstådda garantier. Den begränsade garanti som beskrivs ovan påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

8.2. Icke Philips-märkta produkter/tredjepartsprodukter För produkter som inte är märkta Philips (inklusive icke Philips-märkta produkter i produktpaket eller kampanjer), ska alla garantianspråk, där de är relevanta, göras enligt villkoren i standardtillverkarnas garanti som kan medfölja de inköpta produkterna. I förhållande till eventuella befintliga garantier från tillverkare, ska alla garantianspråk först ställas antingen direkt till tillverkaren eller till Philips via telefon.

8.3. OM DU ÄR EN KONSUMENT GÄLLER OVANSTÅENDE GARANTIER UTÖVER DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.

9. Philips ansvar

9.1. Dessa villkor utgör i fullo våra skyldigheter och vårt ansvar med avseende på tillhandahållande av produkterna (och prestationer hos telefonsupport och garantitjänster) samt prestationer hos eventuella tjänster.

9.2. Med undantag för stycke

9.3 nedan, utfästs inga bindande garantier eller villkor från Philips med avseende på tillhandahållande av produkterna eller tjänster förutom vad som uttryckligen anges i avtalet. 9.3. Alla garantier eller villkor som uppkommer i samband med tillhandahållandet av produkterna och/eller tjänsterna som annars kan vara underförstådda eller angivna i avtalet utifrån gällande lagstiftning, lagar i det land du köpte produkterna eller tjänsterna i eller på annat sätt (inklusive utan begränsning alla underförstådda villkor med avseende på kvalitet, lämplighet för visst syfte, rimlig skötsel och kunskap utelämnas härmed uttryckligen så långt det är möjligt enligt lagen. I synnerhet ansvarar Philips inte för att säkerställa att produkterna är lämpliga för dina syften.

9.4. Inget i avtalet ska begränsa eller utelämna vårt ansvar (i) för dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet eller (ii) för bedrägeri eller (iii) andra brott mot de skyldigheter som fastställs av gällande nationella lagar eller (iv) ansvar som inte kan friskrivas enligt lagen.

9.5. ENLIGT KLAUSUL 9.4 ANSVARAR PHILIPS ENLIGT AVTALET INTE FÖR EVENTUELLA INTÄKTSFÖRLUSTER, FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE AVTAL, FÖRLORADE DATA ELLER FÖR ANDRA UPPKOMNA INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR, ORSAKADE AV ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), BROTT MOT AVTAL ELLER ANNAT. PHILIPS MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVAR ENLIGT AVTALET OAVSETT ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAT SKA UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÖVERSTIGA DET BELOPP DU BETALAT TILL PHILIPS FÖR PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA I FRÅGA.

9.6. Detta påverkar inte dina lagenliga rättigheter som konsument eller dina rättigheter att returnera produkterna enligt klausul 7.

10. Kontakta Philips Home Healthcares Onlinebutik (www.spirandi.se)

Du kan kontakta Philips Onlinebutik: via telefon på 08-120 45 900 mellan 8:30 och 16:30 (måndag till fredag), med e-mail: kundtjanst@respironics.com

11. Dataskydd

11.1. Om du är en registrerad kund kan du visa dina transaktionsposter genom att ange dina webbordernummer. Då kan du kontrollera status för dina beställningar och kontrollera beställningarnas innehåll.

11.2. Genom att göra en beställning medger och förstår du att Philips kan lagra, bearbeta och använda den information som samlas in från ditt beställningsformulär för bearbetning av beställningen. Denna information behandlas enligt Philips sekretesspolicy som du kan läsa genom att klicka på knappen "Sekretesspolicy" på webbplatsens sidfot. Om du vill få tillgång till den information vi har registrerat om dig eller om du vill ändra något i den, eller om du inte vill få mer information från Philips, följer du uppdateringsproceduren som anges i Philips sekretesspolicy.

12. Omständigheter bortom Philips rimliga kontroll

Philips anstränger sig till det yttersta att följa sina skyldigheter i avtalet. Däremot kan Philips inte hållas ansvarigt för förseningar eller underlåtenhet att prestera om sådana förseningar eller underlåtenheter orsakas av omständigheter bortom vår rimliga kontroll. I händelse av försening kommer Philips att uppfylla sina skyldigheter så snart det är rimligen möjligt.

13. Tvister gällande lagstiftning och jurisdiktion

Philips försöker lösa alla tvister snabbt och effektivt. Om du inte är nöjd med det sätt som Philips hanterar eventuella tvister och du vill ta saken till domstol, måste du göra det i försäljningslandet. Tillämpligheten för FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor utelämnas härmed uttryckligen.

14. Allmänt

14.1. Varken Philips underlåtenhet eller din underlåtenhet att uppfylla något villkor i avtalet utgör ett uppgivande av villkoret. Sådan underlåtenhet ska under inga omständigheter påverka rättigheten att senare åberopa villkoret. 14.2. Villkor i avtalet som är ogiltiga eller inte går att verkställa ska inte negativt inverka på giltigheten eller verkställbarheten för återstående villkor.

15. Specialvillkor för personlig anpassning

15.1. Begränsningar av innehåll Du medger att du inte kommer att använda webbplatsen eller tjänsten: Till att överföra, beställa utskrifter av eller på annat sätt skicka material i olagligt syfte eller som är obscent, stötande, hädiskt, pornografiskt, sexuellt, bedrägligt, hotfullt, skadligt, inkräktande på sekretess, stödjande av olaglig åtgärd, ärekränkande, smädligt, våldsamt eller på annat sätt förkastligt, Till att överföra, beställa utskrifter av eller på annat sätt skicka material som avbildar kändisar eller som är kändisliknande, regionala, nationella eller internationella ledare eller politiker, aktuella eller tidigare världsledare, dömda brottslingar, bilder med nyhetsvärde, ökända eller vanhedrande bilder och personer eller annat material som har äldre utseende eller som avbildar bilder från en äldre era, Till att överföra, beställa utskrifter av eller på annat sätt skicka material som du inte har rätt att skicka under avtalsmässigt eller betrott förhållande eller som gör intrång på copyrightskyddad, varumärkesskyddad, patentskyddad eller på annat sätt skyddad immateriell egendom som tillhör en annan part, Till att överföra eller på annat sätt skicka material som sannolikt kan skada den här webbplatsen eller andra datorer, inklusive men inte begränsat till material som innehåller virus, kod, maskar, data eller andra filer eller program som utformats att skapa eller ge obehörig åtkomst till webbplatsen eller som på annat sätt kan orsaka skada eller fel eller störa tjänsten.